Η Πλατφόρμα Διαχείρισης του Καταλύματός σας

Τα πακέτα μας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα ανάλογα με το διαθέσιμο budget σας!

Το διαχειριστικό πρόγραμμα (PMS) είναι το βασικό μας προϊόν - μπορείτε να προσθέσετε το Channel Manager και/ή τη Μηχανή Κρατήσεων σε αυτό.

Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση χρήσης της υπηρεσίας μας - μπορείτε να αγοράσετε ακόμα και έναν μόνο μήνα!

Νόμισμα
Συχνότητα Πληρωμής

Bronze

Κατάλληλο για μικρά καταλύματα που επιθυμούν πλήρη λειτουργικότητα στην ελάχιστη τιμή

{{ prices['bronze'] }}/μήνα

πληρώνεται ετησίως

 • Éως 10 δωμάτια / διαμερίσματα
 • Όλα τα χαρακτηριστικά PMS συμπεριλαμβάνονται
 • Υποστήριξη μέσω e-mail
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Ένας χρήστης

Gold

Το απόλυτο πρόγραμμα για μεγαλύτερα καταλύματα με περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και τηλεφωνική υποστήριξη

{{ prices['gold'] }}/μήνα

πληρώνεται ετησίως

 • Éως 90 δωμάτια / διαμερίσματα
 • Όλα τα χαρακτηριστικά PMS συμπεριλαμβάνονται
 • Υποστήριξη μέσω e-mail
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Μέχρι 20 χρήστες

Περισσότερα από 90 δωμάτια; Επικοινωνήστε μαζί μας για ειδική τιμή!

 • Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν μόνο το PMS. Για το Channel Manager και τη Μηχανή Κράτησης ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.
 • Το Channel Manager και η μηχανή κρατήσεων δεν πωλούνται ξεχωριστά.
 • Οι συνδρομές προπληρώνονται πριν από την παροχή της υπηρεσίας.
 • Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, καθώς δεν απαιτείται, εξαιρουμένων των Πολωνών πελατών που υπόκεινται σε ΦΠΑ 23%.

Προσαρμόστε το πακέτο σας

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλέιο για να επιλέξετε τα στοιχεία που χρειάζεστε και στη συνέχεια μπορείτε να αγοράσετε επί τόπου τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να σας δώσουμε άμεσα πρόσβαση σε αυτά.

{{ capitalizeFirstLetter(translations['i_have']) }}

{{ translations['with'] }} {{ getPropertyTypeUnit(request.propertyType) }}

Channel Manager

...με τα εξής online πρακτορεία

Μηχανή Κρατήσεων

Χρήστες

Θέλω χρήστες

Δείξε μου τιμές σε:

{{ capitalizeFirstLetter(translations['choice']) }} #{{ $index+1 }}

{{ capitalizeFirstLetter(translations['hoteliga_pms']) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['service']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['setup']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['monthly']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['annually']) }}
{{ getDescriptionFromGroup(breakdownItem) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['subtotal']) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations[channelManager.product.key]) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['service']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['setup']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['monthly']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['annually']) }}
{{ getDescriptionFromGroup(breakdownItem) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['subtotal']) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations[purchaseOption.ibe.ibeProduct.key]) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['service']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['setup']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['monthly']) }} {{ capitalizeFirstLetter(translations['annually']) }}
{{ getDescriptionFromGroup(breakdownItem) }}
{{ capitalizeFirstLetter(translations['subtotal']) }}

{{ capitalizeFirstLetter(translations['total']) }}


{{ capitalizeFirstLetter(translations['setup_text']) }} {{ translations['and_every_year_text'] }} {{ translations['and_every_month_text'] }}

{{ translations['or_text'] }} {{ translations['setup_text'] }} {{ translations['and_every_year_text'] }}