'Οροι και Προϋποθεσεις

Η χρήση του hoteliga διέπεται από από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις.
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον Χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή “Αποδέχομαι τους Όρους” στην ιστοσελίδα, αποδεχόμενος αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θεωρείται ότι καταδεικνύει ή συνεπάγεται οποιαδήποτε άλλη σχέση ή σύμπραξη, εταιρεία ή κοινοπραξία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δε θεωρείται ότι εκλαμβάνει οποιονδήποτε από τα δύο μέρη ως τον εκπρόσωπο του άλλου.

Ορισμοί

Εταιρεία: hoteliga SA με έδρα την Ελλάδα, 17η Νοεμβρίου 87 55534 Πηλαία εισήχθη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου υπό τον αρ. KRS: 0000699940, NIP (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου): 6751621616, REGON (Στατιστικός Αριθμός): 368549956. Η Εταιρεία είναι μια οντότητα ενσωματωμένης τεχνολογίας και η διάδοχος της εταιρείας hoteliga. B.V. (με έδρα την Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, ΑΦΜ: NL855524893B01), που παρέχει υπηρεσίες και λύσεις για τον Ξενοδοχειακό Τομέα. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της hoteliga B.V. έχουν μεταφερθεί στην Εταιρεία.

Χρήστης: Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας και των υπαλλήλων του, τους τελικούς χρήστες του hoteliga και τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του προσώπου. Η σχέση υπό αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θεωρείται ότι συνιστά μια σχέση επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B) μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θεωρείται ότι συνιστά μια σχέση επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C).
Προϊόν(τα): το/τα προϊόν/-τα ή η/οι υπηρεσία/-ες που παρέχονται από την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των (χωρίς περιορισμό σε) hoteliga “Channel Manager”, hoteliga “Μηχανή κρατήσεων”, hoteliga “hoteliga PMS”, και hoteliga “API”.

hoteliga: οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή ιδιοκτησία ή εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των υλισμικών, λογισμικών, περιβάλλοντος, πλατφόρμας, βάσης δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο, λοιπού περιεχομένου ιστοσελίδας) ιδιοκτησίας ή χρήσης της Εταιρείας που επιτρέπει στο Χρήστη να έχει πρόσβαση σε ή να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα.

Συνδρομή: η χρονική περίοδος για την οποία πληρώνεται το ποσό από το Χρήστη προς την Εταιρεία, μηνιαίως ή ετησίως ή άλλως, για τη χρήση των Προϊόντων της Εταιρείας.

Περιεχόμενο: όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα στο hoteliga, συμπεριλαμβανομένων ειδικά, αλλά χωρίς κανένα περιορισμό: εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα κατατεθέντα, κείμενα, γραφικά, εικονίδια, εικόνες, ήχος, δεδομένα, λογισμικά, κλπ. Όροι και Προϋποθέσεις: οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικά. Αποδεχόμενος τους Όρους και Προϋποθέσεις και χρησιμοποιώντας το hoteliga ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

1.2. Από τη στιγμή που αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ο Χρήστης συμφωνεί, δέχεται και συναινεί να καθιερώσει μια επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία. Όποιες και όλες οι πληρωμές σε σχέση με τη χρήση των Προϊόντων και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνονται αποκλειστικά στην Εταιρεία.

 

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Χρήστης δεσμεύεται να παραμένει ενήμερος σχετικά με τις όποιες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις. Περαιτέρω χρήση του hoteliga θα θεωρείται ως αποδοχή των οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

2.1. Η Εταιρεία σέβεται την ιδιωτικότητα του Χρήστη και εκτιμά τη σχέση με τον Χρήστη. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Χρήστη στην Εταιρεία είναι ασφαλής και δεν μοιράζεται με τρίτα άτομα για οποιονδήποτε σκοπό εκτός όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών του hoteliga. Η Εταιρεία μπορεί όμως να αποκαλύψει και να μοιραστεί πληροφορίες του Χρήστη με οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της, εξωτερικούς συνεργάτες, συνεταίρους, συνεργάτες, συμβούλους και νομικούς εκπροσώπους, υπό τον όρο ότι κάθε παραλήπτης αυτού του είδους είναι δεσμευμένος με μια υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

2.2. Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει στην Εταιρεία όταν ο Χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό hoteliga, χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ή επικοινωνεί με την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει προσωπικές πληροφορές του Χρήση (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου) για να λειτουργεί, να διατηρεί και να παρέχει στο Χρήστη τα Προϊόντα της Εταιρείας.

2.3. Κατά τη χρήση του hoteliga η Eταιρεία μπορεί να στείλει στον υπολογιστή του Χρήστη ένα ή παραπάνω cookie που είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει μια σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, που αναγνωρίζουν μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και διευκολύνουν τη σύνδεση του Χρήστη και την περιήγηση του Χρήστη στο hoteliga.

 

3. ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1. Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα θεωρείται ως εγγύηση της Εταιρείας, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στο χρήστη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιγραφών προϊόντων, χρωμάτων, πληροφοριών ή άλλου διαθέσιμου περιεχομένου.

3.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη είναι τρέχουσες και χωρίς λάθη. Οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στην Εταιρεία.

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1. Το hoteliga και το Περιεχόμενο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

4.2. Ούτε το Περιεχόμενο ούτε κανένα μέρος του hoteliga μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να γίνει προσβάσιμο, να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

4.3. Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας όπως εκτίθενται στην παρούσα Ενότητα 4.

5. ΑΔΕΙΕΣ

5.1. Η Εταιρεία παρέχει στον Χρήστη μια μη αποκλειστική, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη παγκόσμια άδεια πρόσβασης στο hoteliga και το Περιεχόμενο του. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του hoteliga και του Περιεχομένου. Η άδεια χορηγείται για τους ακόλουθους τομείς εκμετάλλευσης:
- προβολή του περιεχομένου σε μια οθόνη της συσκευής.
- εκκίνηση του hoteliga στη συσκευή.
- χρήση του hoteliga για καθημερινή ή άλλες πράξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του ακινήτου.

5.2. Η άδεια είναι πληρωτέα. Το τέλος άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια της συνδρομής. Τα τέλη αδείας καταβάλλονται μηνιαίως (καταβάλλονται μία φορά το μήνα) ή ετησίως (καταβάλλονται μία φορά το χρόνο).

5.3. Τυχόν σχετικές αμοιβές μπορεί να βρει ο Χρήστης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

5.4. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό του χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό εντός και όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά τη λήξη του λογαριασμού.

 

6. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

6.1. Απαγορεύεται στον Χρήστη να προχωρήσει ή να επιτρέψει σε τρίτους να πραγματοποιήσουν ή / και να επιχειρήσουν για λογαριασμό του Χρήστη να δημιουργήσουν και να διανείμουν αντίγραφα του hoteliga και του Περιεχομένου, να επιχειρήσουν την αντιγραφή, την αναπαραγωγή και την τροποποίηση ή την αντίστροφη μηχανική των Προϊόντων ή οποιουδήποτε μέρους, να μεταβιβάσει, να μεταβιβάσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος της εφαρμογής σε τρίτο μέρος, να ενοποιήσει, να προσαρμόσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα, ανακατασκευή αντικειμένων ή πηγαίο κώδικα, να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Προϊόντων.

6.2 Ο Χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την Εταιρεία για την αποκατάσταση Προϊόντων όπου το σφάλμα οφείλεται σε ελαττώματα του λογισμικού ή του υλικού του πελάτη. και / ή οποιαδήποτε πράξη ή αμέλεια του Χρήστη.

 

7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

7.1. Το hoteliga είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο μέσω Internet. Η Eταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι το hoteliga είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου, η ποιότητα και η προσβασιμότητα της εφαρμογής ενδέχεται να επηρεαστούν από παράγοντες που είναι πέρα ​​από τη σφαίρα επιρροής της Εταιρείας. Τίποτα σε αυτό το τμήμα δεν θεωρείται ως εγγύηση της Εταιρείας ότι το hoteliga θα είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.

7.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα του hoteliga ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης ή για οποιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (για παράδειγμα, για αποτυχίες δικτύου, καθυστερήσεις δικτύου τηλεπικοινωνιών κλπ.), συνεπεία των οποίων ο Χρήστης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο hoteliga.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

8.1 Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει από καιρού εις καιρό αναθεωρημένες εκδόσεις του hoteliga, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν βελτιώσεις, επεκτάσεις και γενικές αλλαγές στη λειτουργία του hoteliga, με σκοπό την παροχή περισσότερης λειτουργικότητας και καλύτερων υπηρεσιών. Για τις αναθεωρημένες εκδόσεις του hoteliga ο Χρήστης θα ενημερώνεται με ανακοινώσεις.

 

9. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

9.1 Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία ευθύνη, να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Προϊόντων, ειδικά σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι είναι απαραίτητο: α) να συμμορφωθεί με την πολωνική νομοθεσία β) να αποτρέψει οποιαδήποτε βύθιση ή απώλεια δεδομένων ή (γ) σε περίπτωση υπαιτιότητας του Χρήστη που προκαλεί την εκτέλεση του hoteliga σε μειωμένο επίπεδο.

9.2. Με την αναστολή ή τον τερματισμό των Προϊόντων, όλα τα δικαιώματα και οι άδειες που έχουν χορηγηθεί στον Χρήστη λήγουν αυτόματα.

 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1. Εκτός από το βαθμό που οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης είναι άκυρη, απαγορευμένη ή μη εκτελεστή από το εφαρμοστέο δίκαιο, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται όπως προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα 10.

10.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του hoteliga και του Περιεχομένου. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια κερδών ή εσόδων ή για τυχόν επακόλουθες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές ζημιές, ακόμη και αν τους γνωστοποιηθεί η πιθανή ύπαρξή τους.

10.3. Η Εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα σε συμβόλαιο, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση ή την εξάρτηση από την εφαρμογή του hoteliga. Η Εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα στη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από συστήματα τρίτων που συνδέονται με τα Προϊόντα.

10.4. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας για όλες τις αξιώσεις που υποβάλλονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε αξιώσεων σε αδικοπραξία ή αμέλεια. περιορίζεται στο συνολικό ποσό εγγραφής που καταβάλλεται από τον Χρήστη κατά το προηγούμενο 1 μήνα.

10.5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχές που οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Διαδικτύου, καθυστερήσεις δικτύου, διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία του υπολογιστή του χρήστη, φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο ή tablet, δυσλειτουργία ή πτώση των φορέων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.

 

11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

11.1. Μέσω των Προϊόντων ή της ιστοσελίδας www.hoteliga.com ο Χρήστης είναι πιθανό να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία του χρήστη, η πρόσβαση επιτυγχάνεται με την ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.

 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

12.1. Τεχνικά Προβλήματα
Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει και να διαγνώσει τα προβλήματα πριν επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Αν ο Χρήστης εξακολουθεί να χρειάζεται τεχνική βοήθεια, ο Χρήστης θα πρέπει να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία στη διεύθυνση support@hoteliga.com.

12.2. Διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας:
Παρόλο που η Εταιρεία σκοπεύει να είναι διαθέσιμα τα Προϊόντα 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, είναι πιθανό το hoteliga σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει τη συντήρηση ή άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα.

 

13. ΔΙΑΦΟΡΑ

13.1. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι παράνομες ή μη εκτελεστές από οποιαδήποτε άποψη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζονται ή δεν βλάπτονται με κανένα τρόπο.

13.2. Η χρήση της εταιρικής επωνυμίας της Εταιρείας ή των καταχωρημένων σημάτων για διαφημιστικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

13.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Πολωνίας.

13.4. Κάθε διαφορά ή διαφωνία που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα επιλύεται οριστικά από το σχετικό δικαστήριο σύμφωνα με την έδρα της Εταιρείας.