Επερχόμενες αλλαγές στις πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα σύμφωνα με το PSD2

Επερχόμενες αλλαγές στις πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα σύμφωνα με το PSD2

Σημαντικές αλλαγές θα επέλθουν σύντομα στις χρεώσεις των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών οι οποίες θα επηρεάσουν αρκετές επιχειρήσεις.

Οποιαδήποτε επιχείρηση δέχεται πληρωμές με κάρτα υπάγεται στην κατηγορία των επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν από την αλλαγή στη νομοθεσία (οδηγία PSD2 ή αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας PSD ή Payment Service Directive).

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πληροφορίες που κάθε επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει.

Τι είναι το PSD2 και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το PSD2 ή η αναθεωρημένη έκδοση του PSD (Payment Service Directive), είναι μια Ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με το PSD2 τα στοιχεία της κάρτας δεν θα είναι πλέον αρκετά για να γίνει η χρέωση, και θα απαιτείται επιπλέον έλεγχος για την έγκριση της συναλλαγής. Ο επιπλέον αυτός έλεγχος είναι γνωστός ως SCA ή Strong Customer Authentication και αφορά στη χρήση επιπρόσθετου τεκμηρίου, όπως ενός κωδικού ασφαλείας μιας χρήσης που θα αποστέλλεται με SMS ή μέσω mobile app στο χρήστη, κατά την πληρωμή με κάρτα.

Ποιος είναι ο σκοπός του PSD2;

Σκοπός του PSD2 είναι να γίνουν ασφαλέστερες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τον επιπλέον αυτό έλεγχο (SCA), με την επαλήθευση δηλαδή της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Eκτιμάται πως με αυτό τον τρόπο οι περιπτώσεις απάτης (κλεμμένες κάρτες για παράδειγμα) θα μειωθούν σημαντικά.

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται από το PSD2;

Όλες οι επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως του προς πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας, θα επηρεαστούν.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο, θα επηρεάστουν συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα τα οποία χρεώνουν τους πελάτες τους τη στιγμή της κράτησης.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με το PSD2. Κρατήσεις με πολιτική “μη επιστρέψιμης τιμής”, η πληρωμή των οποίων γίνεται της στιγμή της κράτησης θα επηρεαστούν άμεσα. Όλες οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο PSD2 θα πρέπει να ελέγχονται διπλά και να επαληθεύονται. Κρατήσεις στις οποίες η κάρτα δίνεται από τον πελάτη ως εγγύηση της κράτησης, θα επηρεαστούν επίσης, καθώς όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να ελέγχονται διπλά την ώρα που εκτελείται η συναλλαγή.

Τι σημαίνει αυτό για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καταλυμάτων με απλά λόγια;

  • Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καταλυμάτων δεν θα μπορούν να χρεώνουν την κάρτα του επισκέπτη χωρίς ο ίδιος να εγκρίνει τη συναλλαγή μέσω ενός δυναμικού κωδικού ή κωδικού επαλήθευσης (3D Secure). Αυτό θα πει πως κρατήσεις με μη επιστρέψιμη τιμή που θα γίνονται μέσω online ταξιδιωτικών πρακτορείων (OTAs), δε θα μπορούν να χρεωθούν καθώς τα στοιχεία της κάρτας δε θα είναι αρκετά για να ολοκληρωθεί η χρέωση. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη εμφάνισης του επισκέπτη ή ακυρωμένης κράτησης, καθώς η χρέωση των ακυρωτικών δε θα μπορεί να γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς την έγκριση της συναλλαγής από τον κάτοχο της κάρτας.
  • Μηχανές κρατήσεων ή OTAs που δε χρησιμοποιούν 3D Secure θα πρέπει να αναβαθμιστούν.
  • Τα ΟTAs πχ. booking.com, Expedia κλπ. θα πρέπει να χρεώνουν την κάρτα τη στιγμή της κράτησης για προκαταβολή ως εγγύηση της κράτησης ή για πληρωμή κράτησης με πολιτική μη επιστρέψιμης τιμής. Επικοινωνήστε με τα συνεργαζόμενα OTAs και βεβαιωθείτε πως σε κάθε περίπτωση θα είστε καλυμμένοι πριν την εφαρμογή του PSD2.
  • Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που παρέχουν εικονικές κάρτες (virtual cards) στα καταλύματα για τη χρέωση της κράτησης δεν θα επηρεαστούν.
  • Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να είναι ασφαλείς (θα πρέπει να επαληθεύονται μέσω κωδικού ο οποίος θα αποστέλλεται, για παράδειγμα, μέσω SMS στον κάτοχο της κάρτας).

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καταλυμάτων;

  1. Βεβαιωθείτε πως η μηχανή κρατήσεών σας χρησιμοποιεί 3D Secure ή παρόμοια μέθοδο.
  2. Αναφορικά με τις μη επιστρέψιμες τιμές, συμβουλευτείτε τα OTAs με τα οποία συνεργάζεστε σχετικά με την πληρωμή τη στιγμή της κράτησης και ζητήστε να εισπράττετε τις πληρωμές μέσω εικονικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  3. Οι πληρωμές στο κατάλυμα όπου ο κάτοχος της κάρτας είναι παρών θα γίνονται χωρίς πρόβλημα μέσω του τερματικού POS.
  4. Οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου θα πραγματοποιούνται κατά πάσα πιθανότητα χωρίς πρόβλημα εφόσον γίνονται τη στιγμή της κράτησης. Οι τηλεφωνικές συναλλαγές αποτελούν μια γκρίζα ζώνη, καθώς υπάρχει περίπτωση υποκλοπής των στοιχείων της κάρτας.

Πηγή: Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ